Samarakan/Sangan/Ng.Merit/Kapit access roads

Project Name : Samarakan/Sangan/Ng.Merit/Kapit Access Road
Project Description : Membina jalan berturap R3 sejauh 107KM dari Sangan ke Ng. Merit, dan 44KM dari Ng. Merit ke Ng. Melukun. Skop termasuk membina 20 jambatan dengan jumlah panjang sebanyak 1,630 m.
Growth node: Tunoh